THIẾT BỊ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN

 Gắn liền với dây chuyền sản xuất là các thiết bị đo kiểm thông số nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm theo mong đợi của khách hàng. Thiết bị được hiệu chuẩn định kỳ theo tiêu chuẩn ngành sản xuất bao bì carton.